Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 12-2019
Thông báo tuyển dụng tháng 12-2019 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF).

Thông báo tuyển dụng tháng 5 - 2019
Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF).

Hỗ trợ trực tuyến
Skype: Ngọc Tuân
ĐT: 0255.3614666 - Ext. 777
Email: tuantnn@bsr-bf.com.vn
Thời tiết
Hôm nay
Ngày mai
Lượt truy cập