Bổ nhiệm Giám đốc PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading

Ngày 06/7/2020, PVOIL tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thanh Thủy giữ chức Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Dầu khí Lào (PVOIL Lào) và Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xăng dầu nội địa PVOIL Lào (PVOIL Lào Trading), thay thế vị trí của ông Lê Trung Hưng được PVOIL quyết định thôi là Người đại diện, thôi giữ các chức vụ quản lý tại PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading để nhận nhiệm vụ mới. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc, bà Lê Thanh Thủy giữ chức vụ Phó Giám đốc hai công ty trên.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Lễ công bố quyết định bổ nhiệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến, có sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc PVOIL, Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt PVOIL Lào, PVOIL Lào Trading.

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVOIL, ông Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Lãnh đạo PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading trong suốt thời gian qua; đưa hai công ty này từng bước vượt qua khó khăn, duy trì và gia tăng sản lượng, hiệu quả kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2019, với sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo và sự hỗ trợ của các ban chuyên môn của Tổng công ty, PVOIL Lào đã hoàn thành việc chuyển đổi thành hai công ty là PVOIL Lào và PVOIL Lào Trading như hiện nay; đáp ứng được yêu cầu, điều kiện kinh doanh của Chính phủ Lào; đặt nền móng cho hiệu quả kinh doanh ngày càng phát triển. Đó là kết quả của tập thể Ban Lãnh đạo, tập thể người lao động và có phần đóng góp của cá nhân bà Lê Thanh Thủy.

Ông Cao Hoài Dương đề nghị Bà Lê Thanh Thủy trên nhiệm vụ mới cần tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết Việt – Lào, đưa công tác kinh doanh vượt qua khó khăn, gia tăng sản lượng và hiệu quả kinh doanh; củng cố, phát triển sản lượng bán lẻ bên cạnh sản lượng bán buôn; không ngừng duy trì và bồi đắp giá trị thương hiệu PVOIL tại Lào.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thanh Thủy bày tỏ sự cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng, giao trọng trách lớn lao. Bà Lê Thanh Thủy hứa sẽ phát huy kinh nghiệm công tác và trách nhiệm được giao để cùng tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PVOIL Lào, PVOIL Lào Trading tiếp tục duy trì và phát triển hiệu quả kinh doanh của PVOIL tại Lào./.

Ông Lê Trung Hưng thay mặt Lãnh đạo PVOIL trao Quyết định bổ nhiệm cho bà Lê Thanh Thủy

Theo pvoil.com.vn