PVOIL điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị

Ngày 17, 18/8/2020, thực hiện chủ trương của PVOIL về việc luân chuyển sắp xếp lại cán bộ là Người đại diện của PVOIL tham gia quản lý tại một số đơn vị thành viên, các đơn vị đã hoàn tất thủ tục và tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ tại đơn vị. Cụ thể:

Ông Hoàng Nguyên Thanh thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Nam Định, đồng thời thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức Giám đốc Công ty; được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Ban Quản lý Dự án PVOIL.

Ông Tôn Quốc Bình thôi làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Thái Bình và thôi giữ chức Giám đốc Công ty; được điều động và cử làm Người đại diện vốn của PVOIL, giữ chức Giám đốc PVOIL Nam Định.

Ông Quách Văn Sơn thôi giữ chức Phó giám đốc PVOIL Hải Phòng, được giao làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam, giữ chức Phó Giám đốc phụ trách PVOIL Thái Bình.

Ông Lưu Chí Nguyện thôi giữ chức Giám đốc PVOIL Phú Thọ, được cử làm Người đại diện vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại PVOIL Hà Nội và giới thiệu để PVOIL Hà Nội bầu vào Hội đồng quản trị, vị trí Ủy viên HĐQT chuyên trách.

Ông Vũ Mạnh Cường thôi giữ chức Trưởng phòng Tài chính Kế toán PVOIL Thái Bình, được giới thiệu để PVOIL Phú Thọ bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách Công ty.

Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng Giám đốc PVOIL và ông Đoàn Duy Công – Chủ tịch HĐQT PVOIL Thái Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Quách Văn Sơn

Ông Nguyễn Anh Toàn – Phó Tổng Giám đốc PVOIL và ông Nguyễn Tiến Quang – Chủ tịch HĐQT PVOIL Phú Thọ trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Mạnh Cường


Ông Tôn Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc PVOIL Nam Định

Theo pvoil.com.vn