BSR – Đi đầu công tác vệ sinh an toàn lao động

Tính đến ngày 25/02/2019, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt được mốc 20 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 02/6/2014. Tính hết tháng 5/2019, Công ty đã đạt hơn 21 triệu giờ công an toàn – Một kỳ tích hiếm có nhà máy lọc dầu trên thế giới đạt được. Bên cạnh đó, BSR cũng là doanh nghiệp điển hình của ngành Dầu khí trong công tác vệ sinh an toàn lao động.

Theo thống kê, tần suất xảy ra tai nạn lao động mất ngày công (Lost Time Injury Frequency – LTIF) tại BSR ở mức rất thấp. Nếu so với trung bình của Hiệp hội những nhà sản xuất dầu khí quốc tế (International Association of Oil & Gas Producers – IOGP) thì tần suất của BSR còn thấp hơn nữa. Năm 2017, BSR được ghi nhận chỉ số LTIF đạt 0,24; trong khi chỉ số bình quân của IOGP là 0,27. Năm 2018, chỉ số LTIF của BSR giảm còn 0,21. Chỉ số này càng thấp đồng nghĩa với số lượng tai nạn lao động mất giờ công càng ít.

Nhân sự nhà thầu trước khi làm việc tại Nhà máy phải trải qua một lớp đào tạo an toàn

Với đặc thù Nhà máy lọc dầu có nhiều thiết bị vận hành ở áp suất, nhiệt độ cao và tồn tại nhiều yếu tố gây ăn mòn, mài mòn và các lưu chất dễ cháy nổ (với hàng trăm nghìn tấn dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ được lưu chứa) luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động. Nhận thức rõ điều đó, ngay giai đoạn chuẩn bị vận hành NMLD Dung Quất, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: Ban hành các nội quy, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; Tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV và nhân sự các nhà thầu làm việc tại Nhà máy, thực hiện công tác giám sát Nhà thầu theo 03 cấp độ khác nhau (Cấp 1 là Nhà thầu chịu trách nhiệm, cấp 2 là Ban đầu mối thực hiện công việc của BSR giám sát Nhà thầu và cấp 3 là Ban An toàn Môi trường giám sát Nhà thầu).

Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Môi trường của BSR tích hợp tiêu chuẩn ISO 14001:2015 về hệ thống quản lý môi trường, tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 về hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, tiêu chuẩn OSHA 3132 về hệ thống quản lý an toàn công nghệ và các tiêu chuẩn khác… đã được Tổ chức chứng nhận quốc tế DNV cấp giấy chứng nhận phù hợp lần đầu vào ngày 8/3/2011, tái chứng nhận lần thứ 3 bởi BSI vào ngày 19/12/2016 và hàng năm BSI đều cử các đoàn đến BSR thực hiện đánh giá giám sát định kỳ. Ngoài ra, Hệ thống quản lý ATSKMT của BSR còn được đánh giá bởi các đơn vị thứ 3 như PSRG (USA); Dupont Sustainable Solution. Kết quả đánh giá của các đơn vị trên đều cho thấy hệ thống quản lý ATSKMT của BSR đã được hoàn thiện.

Hàng năm, CBCNV BSR trải qua một buổi thực hành PCCC

Thời gian qua, công tác ATSKMT tại NMLD Dung Quất đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tính riêng năm 2018, BSR Công ty đã tổ chức 76 khóa đào tạo ATSKMT cho 8580 lượt CBCNV Công ty, tổng số giờ công đào tạo đạt 47.878 giờ công, trung bình mỗi CBCNV đạt 31,1 giờ công/người/năm. Ngoài ra công ty tiến hành đào tạo cho 5.907 lượt Nhà thầu với 10.640 giờ công đào tạo. Định kỳ hàng quý, Công ty cũng tổ chức cuộc họp HSE toàn Nhà máy nhằm mục đích tạo kênh trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Công ty và người lao động về kết quả hoạt động trong công tác an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường & PCCC; tình hình tuân thủ, thực hiện các nội quy, quy định của người lao động, kỷ luật lao động.

Bên cạnh việc giám sát hàng ngày, Công ty cũng thành lập các đoàn kiểm tra hàng tuần, hàng tháng công tác đảm bảo An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT) và động viên người lao động làm việc tại BSR với sự tham gia của các cấp quản lý (từ tổ trưởng, lãnh đạo ban, đến lãnh đạo Công ty). Sự tham gia của các cấp quản lý thể hiện sự cam kết và ưu tiên cao nhất đối với công tác đảm bảo Nhà máy được vận hành an toàn và ổn định.

Để phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể người lao động trong công tác nhận diện và kiểm soát các mối nguy hiểm, góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn, tháng 5/2013, chương trình SAO được BSR đưa vào áp dụng. Tính tới cuối năm 2018, đã ghi nhận được 147.000 thẻ SAO, trong đó năm 2018 có 23.407 thẻ; Thông qua các phát hiện từ chương trình SAO, 11.394 khuyến nghị đã được các bộ phận khắc phục xử lý. Đây là công cụ để phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể người lao động trong công tác nhận diện và kiểm soát các mối nguy hiểm, góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn. Bằng việc tham gia tích cực chương trình SAO, CBCNV còn được rèn luyện kỹ năng nhận diện, nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện được mối nguy hiểm từ chính công việc của mình và cần phải hành động như thế nào để bảo đảm an toàn.

Để chuẩn bị ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra. Để phù hợp với nhiệm vụ được giao, phù hợp với thực tế về đặc thù của NMLD Dung Quất và đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật về PCCC, Công ty đã thành lập Đội PCCC chuyên ngành tại Quyết định số 3092/QĐ-BSR ngày 03/9/2015 bao gồm 46 thành viên. Lực lượng làm công tác PCCC của Công ty đã được Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đào tạo, huấn luyện, tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm trong công tác an toàn, PCCC từ các chuyên gia nước ngoài (Petronas – Malaysia, SK Energy – Hàn Quốc). Công ty cũng đã thành lập đội PCCC kiêm nhiệm tại các khu vực sản xuất với 160 chiến sĩ là các cán bộ công nhân viên trực tiếp vận hành và bảo dưỡng tại Nhà máy. Những cán bộ này được tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng PCCC và ứng cứu sự cố nhằm đáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố tại chỗ, kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Công ty BSR thường xuyên phối hợp với các lực lượng chuyên ngành diễn tập PCCC và Cứu nạn cứu hộ

Đặc biệt, Công ty còn phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn tập, ứng phó với các tình huống khẩn cấp, diễn tập an ninh cảng biển, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu, diễn tập phương án chữa cháy. Hàng năm, Công ty tổ chức diễn tập hơn 80 lần đối với tình huống cấp I và 1 lần đối với tình huống cấp II. Tính từ thời điểm vận hành chính thức Nhà máy đến nay, Công ty đã tổ chức khoảng 720 lần diễn tập tình huống cấp I và 7 lần tình huống cấp II, 1 lần tình huống cấp III với Cục PCCC, 1 lần diễn tập phòng chống khủng bố cấp ngành.

Để đảm bảo an toàn một cách bền vững và lâu dài, Công ty BSR đã bước đầu xây dựng và sẽ phát triển văn hóa an toàn trong suốt những chặng đường phát triển doanh nghiệp. Văn hóa danh nghiệp nói chung, Văn hóa an toàn là giá trị lâu dài và ưu tiên của người lao động BSR. Văn hóa an toàn không tự nhiên mà có. Để có thể hình thành văn hóa an toàn trong doanh nghiệp luôn đòi hỏi một quá trình tiếp thu và rèn luyện lâu dài. Văn hóa an toàn tại BSR được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản đó là: sự cam kết của lãnh đạo về an toàn; sự quan tâm chia sẻ các mối nguy hiểm các tác động của nó đối với con người, môi trường và máy móc thiết bị; đánh giá thực tế và linh hoạt các nguyên tắc phòng ngừa mối nguy hiểm, và sự phản ánh liên tục khi thực hiện thông qua phân tích, giám sát, và thông tin phản hồi từ người lao động.