Đảng bộ BSR – Đoàn kết chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức

Ngày 01/7/2020, Đảng Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Hội nghị lần thứ II, Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); đồng chí Bùi Minh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR; đồng chí Nguyễn Văn Hội – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR; đồng chí Khương Lê Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ BSR và Bí thư các Chi/Đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ BSR lần thứ II, Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các Quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để bàn về: Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ BSR; Phân công nhiệm vụ đối với từng ủy viên BCH, BTV Đảng ủy; Chương trình công tác của BCH Đảng bộ trong toàn khóa VI và năm 2020; Thống nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị xem xét, đánh giá các kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2020 đồng thời xác định, thống nhất các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Đảng bộ BSR.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN đã trao Quyết định của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về chuẩn y BCH Đảng bộ BSR nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn y Ban thường vụ Đảng ủy BSR nhiệm kỳ 2020 – 2025, chuẩn y Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy BSR nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BSR nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV PVN trao Quyết định và chúc mừng Đảng ủy BSR

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên PVN nhấn mạnh Đảng ủy BSR cần hoàn thiện công cụ về chức năng lãnh đạo của Đảng ủy bao gồm chức năng lãnh đạo doanh nghiệp, chức năng lãnh đạo Hội đồng Quản trị và chức năng lãnh đạo thông qua hệ thống quản trị của doanh nghiệp; Tiếp tục triển khai các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ BSR Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua, trước hết là nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Bên cạnh đó cần tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn đã giao cho cấp ủy và người đứng đầu các doanh nghiệp, đơn vị.

Với tinh thần “Khát Vọng – Trí Tuệ – Chuyên Nghiệp – Nghĩa Tình”, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của BCH, BTV Đảng ủy và mỗi cá nhân; Hội nghị đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các bản dự thảo, đặc biệt việc phân công công tác trong BCH, BTV Đảng ủy được Hội nghị tập trung thảo luận sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong tập thể BCH Đảng bộ.

Đồng chí Khương Lê Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Sau 1 buổi làm việc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BSR đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo Quy chế, Chương trình hành động, Báo cáo và các nội dung của Hội nghị. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành đã thống nhất thông qua các nội dung của Hội nghị.

Đồng chí Bùi Minh Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BSR phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tiến  – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc BSR nhấn mạnh 6 tháng đầu năm 2020 là giai đoạn cực kỳ khó khăn đối với Công ty do chịu ảnh hưởng của tác động kép là dịch bệnh và giá dầu giảm. Nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy và Lãnh đạo PVN, sự nỗ lực không mệt mỏi của Ban Lãnh đạo và tập thể người lao động BSR, Công ty đã khắc phục nhiều khó khăn để giữ vững sản xuất an toàn và ổn định. Chính trong giai đoạn này đã xuất hiện rất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp cho Công ty từng bước vượt qua các khó khăn, thách thức. Đồng chí Bùi Minh Tiến tin tưởng rằng cùng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cấp trên, Đảng Bộ BSR sẽ luôn đoàn kết, chung sức, phát huy được tất cả sức mạnh của từng Đảng viên và CBCNV để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Theo bsr.com.vn