Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, Tổng công ty Dầu Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 29/5/2020, tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Dầu Việt Nam có sự tham gia của đồng chí Cao Hoài Dương – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty và 165 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đại biểu được bầu từ 36 Đảng bộ/Chi bộ cơ sở trực thuộc, đại diện cho 1.521 đảng viên trong toàn Tổng công ty.

Đại hội thực hiện các nội dung chính như sau: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; (3) Bầu ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; và (4) bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Báo cáo chính trị của Đại hội đã tập trung tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, trong giai đoạn 2015 – 2020, Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động, đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty được Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Đại hội đã đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty đối với từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của PVOIL: Lĩnh vực xuất nhập khẩu dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế; lĩnh vực sản xuất, pha chế sản phẩm dầu; lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về xây dựng chỉnh đốn Đảng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội.

Căn cứ kết quả đạt được và những vấn đề còn hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; trên cơ sở dự báo tình thế giới và trong nước; Đảng bộ Tổng công ty xác định các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: (1) Tham gia phát triển khâu hạ nguồn của ngành dầu khí, phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô, sản phẩm xăng dầu và sản phẩm hóa dầu. (2) PVOIL tiếp tục là đơn vị duy nhất thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu và kinh doanh dầu thô của Tập đoàn, cung cấp an toàn và hiệu quả dầu thô từ nguồn nội địa cho nhà máy lọc dầu Dung Quất. (3) Tăng trưởng sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 4% – 4,5%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025, giữ ổn định thị phần. (4) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối theo hướng gia tăng bán hàng vào các kênh tiêu thụ trực tiếp, phấn đấu tỷ trọng bán lẻ và khách hàng tiêu thụ trực tiếp đạt tối thiểu 50% vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã biểu dương những kết quả của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động PVOIL đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; những kết quả đó tiếp tục khẳng định vị thế của PVOIL trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình. Trước yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, PVOIL cần tiếp tục quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tái cấu trúc và công tác xây dựng Đảng. Trong đó nhấn mạnh, PVOIL cần tập trung rà soát, định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ngành dầu khí.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 23 đồng chí. Ban Chấp hành đã tiến hành Hội nghị lần thứ I, bầu Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Trong đó, đồng chí Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Võ Khánh Hưng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Tuấn Tú – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 14 đồng chí, đại diện cho các cấp bộ Đảng và đảng viên Tổng công ty Dầu Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty khẳng định tập thể lãnh đạo và nhân viên PVOIL ý thức sâu sắc về những kết quả đã đạt được và những việc sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Sự thành công của Đại hội không chỉ cổ vũ mạnh mẽ, mà còn tạo cơ sở, điều kiện để cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đổi mới toàn diện, đưa Tổng công ty Dầu Việt Nam phát triển bền vững.

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đ.c Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn DKQG Việt Nam chỉ đạo Đại hội

Đ.c Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL

BCH Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025

PVOIL News