Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”

Link hướng dẫn:

http://vncdc.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/8566/huong-dan-tam-thoi-giam-sat-va-phong-chong-benh-viem-duong-ho-hap-cap-do-chung-moi-cua-vi-rut-corona-ncov

(Tập đính kèm)