NMLD Dung Quất đã hoạt động ổn định ở 110% công suất

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) thông báo: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động an toàn, ổn định ở 110% công suất (tính theo công suất phân xưởng Chưng cất dầu thô – CDU).

Ngay sau sự cố hỏng quạt gió lò hơi phân xưởng RFCC xảy ra vào ngày 10/6/2019, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty, bằng nguồn lực tại chỗ, bộ phận bảo dưỡng sửa chữa của BSR đã nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm đưa phân xưởng hoạt động trở lại.

NMLD Dung Quất đang hoạt động an toàn, ổn định ở 110% công suất

Để đảm bảo an toàn vận hành, BSR đã mời chuyên gia nhà cung cấp thiết bị, cùng tư vấn vận hành xem xét hệ thống giám sát và bảo vệ an toàn cho thiết bị để tránh sự cố lặp lại. Sau khi đánh giá điều kiện công nghệ và thiết bị đảm bảo an toàn, phân xưởng RFCC đã được chạy lại thành công lúc 21:30 ngày 16/6/2019. Đến ngày 17/6/2019, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã tăng công suất chế biến và hoạt động ổn định ở 110% công suất.

BSR đang tiếp tục rà soát hệ thống giám sát và hệ thống bảo vệ đối với các động cơ quan trọng trong nhà máy, đưa ra các giải pháp cải tiến nâng cao độ tin cậy, đảm bảo an toàn vận hành.