PVOIL bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty

Ngày 09/9/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo PVOIL có ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc, cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ chủ chốt của PVOIL tại TP. Hồ Chí Minh và các điểm cầu trong toàn quốc.

Tại buổi Lễ, Ban Lãnh đạo PVOIL đã công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Ninh, Trưởng Ban Tài chính Kế toán PVOIL giữ chức Kế toán Trưởng Tổng công ty kể từ ngày 09/9/2019.

Ông Nguyễn Ngọc Ninh sinh năm 1975, tại tỉnh Thanh Hóa, trình độ Cử nhân Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Tổng công ty, ông từng giữ các chức vụ: Phó ban Tài chính Kế toán, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Kế toán Trưởng, Tổng Giám đốc PVOIL Cao Hoài Dương đã chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Ninh trong cương vị mới; khẳng định đây là một vị trí rất quan trọng và có nhiều trọng trách. Ông Cao Hoài Dương mong muốn tân Kế toán Trưởng Tổng công ty sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình trong thời gian công tác tại PVOIL để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong việc tham mưu cho Ban Lãnh đạo PVOIL thực hiện đúng các quy định về công tác kế toán; tối ưu hóa hoạt động tài chính; làm tốt công tác quản lý công nợ; cũng như chỉ đạo, phối hợp tốt với bộ phận làm công tác tài chính kế toán tại các đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Kế toán trưởng PVOIL Nguyễn Ngọc Ninh cảm ơn sự tín nhiệm giao trọng trách của Ban Lãnh đạo PVOIL; xác định đây là vinh dự, niềm tự hào to lớn và cũng là một nhiệm vụ đầy thách thức. Ông Nguyễn Ngọc Ninh cam kết sẽ toàn tâm toàn ý; nỗ lực hết mình; phát huy khả năng, kinh nghiệm; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ PVOIL hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tổ chức, vận hành bộ máy tài chính kế toán của PVOIL hoạt động an toàn, đúng pháp luật; vận hành dòng tiền vốn của Tổng công ty luôn tiết kiệm, an toàn, hiệu quả vì mục tiêu chung là xây dựng PVOIL ngày càng vững mạnh, phát triển.