PVOIL bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Ngày 03/6/2019, Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã công bố Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Lễ công bố Quyết định có sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Cao Hoài Dương – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cùng các ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PVOIL.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Trình – Kế toán Trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty từ ngày 03/6/2019.

Ông Nguyễn Đăng Trình sinh năm 1982, tại tỉnh Thái Bình, trình độ Cử nhân Tài chính doanh nghiệp. Ông đã từng công tác tại các đơn vị tiền thân của PVOIL, đơn vị trong ngành dầu khí trước khi được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng PVOIL từ tháng 12/2014.

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên PVOIL trong công tác cán bộ cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chúc mừng PVOIL có thêm một cán bộ Lãnh đạo được phát triển từ nguồn quy hoạch của đơn vị. Ông Nguyễn Xuân Hòa mong muốn PVOIL tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ, tiên phong trong hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu có sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Ông Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc PVOIL thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Trình. Ông Cao Hoài Dương tin tưởng sự bổ nhiệm này sẽ phát huy được năng lực, kinh nghiệm của ông Nguyễn Đăng Trình trong thời gian công tác tại PVOIL cũng như tạo bước chuyển giao trong đội ngũ cán bộ Lãnh đạo, giúp cho công tác quản trị, điều hành của PVOIL được liên tục và ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đăng Trình – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty bày tỏ sự vinh dự và nhận thức trách nhiệm cá nhân khi được Lãnh đạo Tập đoàn và Tổng công ty tin tưởng. Ông Nguyễn Đăng Trình cam kết sẽ không ngừng phát huy kiến thức, kinh nghiệm, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể Ban Lãnh đạo Tổng công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao nhất./.