Thông cáo Báo chí về việc Công ty có tên là PetroVietnam Oil DMCC mạo danh Công ty con của PVOIL và sử dụng trái phép nhãn hiệu “PVOIL”

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc Công ty có tên là PETROVIETNAM OIL DMCC mạo danh công ty con của PVOIL
và sử dụng trái phép nhãn hiệu “PVOIL”

Ngày 22/4/2020, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP”) phát hiện thông tin trên các website: https://pvoildmcc.com/https://allafrica.com/stories/202001140754.html, theo đó, Công ty có tên là PETROVIETNAM OIL DMCC, trụ sở tại Dubai-UAE đã tự nhận là công ty con của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP và sử dụng nhãn hiệu “PVOIL” đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Đối với vấn đề này, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP chính thức thông báo như sau:

1. Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP hoàn toàn không có bất kỳ công ty con nào tại UAE. Việc Công ty có tên là PETROVIETNAM OIL DMCC giả mạo là công ty con của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP cũng như sử dụng nhãn hiệu “PVOIL” khi chưa được Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP cho phép là trái với quy định pháp luật Việt Nam.

2. Hành vi giả mạo là công ty con của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP và sử dụng trái phép nhãn hiệu “PVOIL” của Công ty có tên là PETROVIETNAM OIL DMCC có thể khiến các đối tác, khách hàng tin tưởng rằng công ty này là công ty con của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP, từ đó dẫn đến sự nhầm lẫn khi lựa chọn hợp tác hoặc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP. Để bảo vệ quyền lợi của các đối tác và khách hàng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP đã thực hiện các biện pháp phù hợp và cần thiết để yêu cầu Công ty có tên là PETROVIETNAM OIL DMCC chấm dứt ngay lập tức hành vi mạo danh và sử dụng trái phép nhãn hiệu “PVOIL” đã được bảo hộ.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo./.