Thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học để bảo vệ môi trường

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, đã đề nghị các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu giải pháp để thúc đẩy tăng tỷ trọng sử dụng nhiên liệu sinh học trong tổng lượng tiêu thụ xăng dầu.

Cụ thể, trong thông báosố 717/TB-BCĐĐHG của Ban Chỉ đạo điều hành giá, trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng cao, trên cơ sở kết quả đạt được trong công tác điều hành giá xăng dầu trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, điều hành giá xăng dầu trong nước theo đúng quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá với liều lượng thích hợp.

thuc day su dung nhien lieu sinh hoc de bao ve moi truong
Tăng tỷ trọng sử dụng nhiên liệu sinh học để bảo vệ môi trường

Trường hợp có biến động lớn về giá xăng dầu cần phải tính đến việc tạm không trích quỹ trong một thời gian để góp phần bình ổn giá xăng dầu trong nước. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy tăng tỷ trọng sử dụng nhiên liệu sinh học trong tổng lượng tiêu thụ xăng dầu nhằm giảm mặt bằng giá xăng dầu cũng như góp phần bảo vệ môi trường.